Головна | Реєстрація | Вхід | RSSП`ятниця, 18.09.2020, 22:46

Класна країна 2 - А

Меню сайту
Готуємося до школи
Міні-чат
Початкова школа

«Методичний портал»

Сайт зареєстровано
Каталог українських сайтів
Освітній портал Каталог сайтов. Зарегистрировать сайт бесплатно в каталог сайтов
Підтримка сайту
продвижение бесплатно общение строителей
Користувачі
OnLine
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Юзери онлайн:
Нас відвідали:

Конкурс Петра Яцика

Завдання для ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
3  клас

1.    Склади і запиши розповідь за поданим початком .
Вірна подружка
Оленка та Іринка – подружки. Дівчатка живуть в одному будинку, вчаться в одному класі. Вони завжди разом граються, готують уроки. Якось Іринка захворіла. …
(12 балів)

2.    Складіть два речення, в яких слово добрий вжите у прямому, а потім у переносному значенні.
(4 бали)

3.    Згрупуй споріднені (спільнокореневі) слова. Запиши утворені групи.
Місто, місткий, місток, місточок, міст, вмістити, вміст, містечко, мостик.
(3 бали)

4.    Запишіть слова за алфавітом, поставте наголос.
Джерельце, випадок, усмішка, разом, шофер, помилка, одинадцять, загадка, горицвіт, соломинка, черговий, течія, донька, судно, джинсовий, обруч.
(9 балів)

5.    Закінчи прислів’я.
Шабля ранить голову, а слово …  .
Життя прожити – …  .
Зробив діло – …  .
(3 бали)

Для усного туру
Поміркуй, як ти розумієш прислів’я «Хочеш бути щасливим, не будь лінивим».

 

 

Завдання  ІІІ (міськогоетапу VІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика
3 КЛАС


1.Запиши речення в такій послідовності, щоб утворився текст. Устав на місці крапок пропущені літери. Придумай та допиши кінцівку тексту (з двох-трьох речень). Добери заголовок,  запиши його  перед текстом

   Але люди поступово забруднювали їх. У стародавн..ому Києві було б..гато чудових річок. Зн..кають річки, і бідніє наша прекрасна з..мля. І частина річок зникла або майже зникла.
(12 балів)

2. З поданих слів склади речення-прислів’я, запиши їх.

1.Сонце, та, узимку, гріє, світить, не.
2. Мороз, блищить, тріщить, а, сонце.
3. Літо, що, зима, припасло, спитає.
(4 бали)
3. Запиши вислови в колонку. Добери до кожного рівнозначне за значенням слово  або словосполучення і теж запиши.
Зразок. Крутити носом – вередувати.

Намотати на вус –
Ловити гав -
Бити байдики  –
Накивати п’ятами –
(5 балів)
4. Запиши слова за алфавітом. Постав наголос.

  Читання, одинадцять,  випадок, український, черговий.
(6 балів)

 

Завдання IIІ етапу Мiжнародного конкурсу з української мови iменi Петра Яцика
3 клас

1. Записати реченння, на мiсцi крапок вставлючи пропущенi букви:
Важкий ячмін… м...довим вусом бджолу за лапку лоскотав.
Виписати видiлене слово i позначити, скiльки звуків i букв у ньому. Дiбрати антонiм до слова важкий i написати його через риску.
                                                                                              (10б.)
2. Записати 5 iмен, що починаються на А.
                                                                                               (5 б.)
3. Дописати пропущенi букви (з- чи с-).
…сунути, …ціпити, …підлоба, …чистити, …терти, …фотографувати.
                                                                                                  (3 б.)
4. Розiбрати слова за будовою. До поданих слiв дiбрати спорiднені.
Захмарений, морозний.
                                                                                                   (8 б.)
5. Записати назви садової i лiсової квiтки, вживаючи поданi букви.
           Т Л О А Я Н Ь Ю П А К І Л Н В
                                                                                                   (4 б.)
                                                         Максимальна кількість балів – 30.

Завдання II етапу III Мiжнародного конкурсу з української мови iменi Петра Яцика
(для учнiв 3 класу)

1. Написати твiр на одну з тем:
- Моя Україна;
- Рідна мова;
- Мамині руки;
- Бабусина казка;
- Пам’ятний день;
- Тарасова гора;
- Перлина України.
                                                                                           10 балiв
2. До поданих назв рослин дiбрати найбiльш влучнi означення (прикметник). З одним словосполученням (на внбiр) скласти речення.
Барвiнок, мак, конвалія, чорнобривці, калина.
                                                                                            5 балiв
3. Утворити словосполучення з поданих слів.
IIодарунок, Микола, у руках, книжка, горох, в, сховати, осінь, до, пізня.
                                                                                            5 балiв
4. Записати речення, вилучивши зайвi слова:
У селі селяни закінчили осінні роботи.
У полі синіє польова волошка.
                                                                                            5 балiв
5. Розiбрати слова за будовою, до поданих слiв дiбрати спорiднені:
Захмарений, морозний.
                                                                                             5 балiв
II тур (усно)
Розповiдь на тему «Моє мiсто»
                                                                                            10 балiв
Максимальна кількість балів – 40

Завдання для ІІ етапу ІХ Мiжнародного конкурсу з українськоi мови iменi П. Яцика
3 клас

1. Запиши речення в такiй послiдовностi, щоб утворився текст. Устав на мiсцi крапок пропущенi лiтери. Придумай та допиши кiнцiвку тексту (з двох-трьох речень). Добери заголовок, запиши його перед текстом.
Але люди поступово забруднювали їх. У стародавн. .ому Києвi було б. .гато чудових рiчок. Зн..кають рiчки, i бiднiє наша прекрасна з. .мля. І частина рiчок зникла або майже зникла.
                                                                                          (12 балiв)
2. 3 поданих слiв склади речення-прислiв’я, запиши їх.
1. Сонце, та, узимку, грiє, свiтить, не.
2. Мороз, блищить, трiщить, а, сонце.
3. Лiто, що, зима, припасло, спитає.
                                                                                            (4 бали)
3. Записати речення, пiдкреслити головнi i другоряднi члени.
Легкий вiтер колише золоте жито.
                                                                                              (3 бали)
4. Запиши слова за алфавiтом. Постав наголос.
Подруга, читання, предмет, одинадцять, завдання, черговий.
                                                                                               (6 балiв)
Усний тур. Прийми участь у дружнiй розмовi на тему «Друзi нашi меншi».
                                                                                              (10 балiв)
                                                                                   Всього —35 балів

Завдання для Ш етапу IV Мiжнародного конкурсу знавцiв української мови iменi Петра Яцика
 3 клас

1. Перестав рядки так, щоб утворилася вiршована строфа.
Загорнулася земля;
На ліси i на поля;
І летять, летять снiжинки;
В бiле хутро кожушинки.
                                                                                          (2 бали)
2. Добери якомога бiльше означень, порiвнянь, виразiв до слiв.
Снiжинки (якi?) —
Снiжинки (що роблять?) —
                                                                                           (4 бали)
3. До поданих iменникiв добери антонiми, визнач їх рiд.
День —
Холод —
Радiсть —
Вечiр —
                                                                                             (4 бали)
4. Додайте приголосний звук у кiнець слова. Запишiть новоутворенi слова.
Аптека, буря, гра, їжа, казка, буква.
                                                                                             (3 бали)
5. Скласти казку ,,Пригоди непосидючої краплинки”
                                                                                                (12 балiв)
Для усного туру
Продекламуй свiй улюблений вiрш. Поясни свiй вибiр.
                                                                                            (10 балiв)
                                                     Максимальна кiлькiсть — 35 балiв

Завдання IIІ етапу VІІІ Мiжнародного конкурсу з української мови iменi Петра Яцика
(для учнів 3-го класу)

1. Замiни висловлювання одним словом.
Електронний пристрiй для введення, збереження та обробки інформації - …
Людина, яка керує школою -  …
Цитрусове дерево iз запашними плодами жовтогарячого кольору, яке росте на пiвднi - …
Установа, де зберiгаються книги, журнали, газети для загального користування  - …
Споруда для обслуговування пасажирiв - …
                                                                                  (5балів)
2. Розбери слова за будовою.
Хмаринка, заснiжений, мороз, вхiд.
                                                                                   (2бали)
3. Добери кiлька синонiмiв до слова хата.
                                                                                   (2бали)
4. Вiдгадай i запиши слово. Добери до нього кiлька ознак.
Корiнь мiй знаходиться в «цiні»,
Префiкс дай вiд «оклику» менi,
Суфiкс вiд «лiнiйки» чи вiд «зірки»,
Разом — результати перевiрки.
                                                                                     (3бали)
5. Продовж текст i придумай до нього заголовок.
    Вирiс на гiлцi жолудь. Та налетiв вiтер i вiдiрвав його вiд гiлки. Полетiв
він …
                                                                                       (12балів)
Усний тур
Розкажи про свою улюблену рослину.
                                                                                        10 балiв
                                                                                   Усього 34 бали.

Завдання для IІI етапу VI Мiжнародного конкурсу з української мови iменi Петра Яцика
(для учнiв 3-го класу)

1. Доберiть i запишiть слова, якi вiдрiзняються вiд поданого лише одним голосним звуком:
село - …,
ластiвка - …,
лиман - …,
байка - … .
                                                                                                (4 бали)
2. Утворiть пари схожих за значенням фразеологiзмiв.
Байдики бити 
замилювати очі 
тинятися з кутка у куток
нi пари з вуст
водити за ніс
тримати язик за зубами.
                                                                                              (6 балiв)
3. Удоскональте текст, використавши ознаки, поданi у дужках. 3апишiть утворений текст.
Ранок
Ранок пiсля ночi. Зiрки пiрнули у безодню неба. Пiднiмається туман. Тихо навкруги.
(Лiтнiй, зимовий, ясний; короткої довгої, холодної, теплої; яскравi, блiдi; синю, темну; сивий, густий, блiдий).
                                                                                               (5 балiв)
4. Придумайте казку "На балу у Снiгової королеви”, запишiть її.
                                                                                              (12 балiв)
Усний тур:
Вiзьмiть участь у дружнiй розмовi: "Мої улюбленi книги, мультфiльми”
                                                                                              (6 балiв)
                                             Максимальна кiлькiсть балiв — 33 бали

 

Завдання для ІІІ етапу

ІХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика

 

3 КЛАС

 

  1. Перепиши, вставляючи пропущені букви та розкриваючи дужки. Заверши текст двома-трьома реченнями. Добери до тексту заголовок.

   Який урочистий сто…ть ліс (в) осінн…му вбра…і!  Дрімают… д…рева під лагідним теплим промінням. Клен ніжно ш…поче жовтим листям. (У) пишні шати вбралися вел…тні дуби.

  1. Запиши слова за алфавітом, постав наголос.

    Секунда, директор, коридор, апельсин, комбайн, дециметр, криниця, банкір.

3.З’єднай частини так, щоб утворилися прислів’я. Утворені прислівя запиши.

Язик до Києва...

Материн гнів, як весняний сніг...

Ти б, метелику, не дуже пишався...

Дерево міцне корінням...

...рясно випаде, та скоро розтане.

... а людина – друзями.

... доведе.

... сам учора гусінню був!

 

 

4. Заміни вислови одним словом і запиши. Склади й запиши речення з одним із висловів.

Пекти раки –

Повісити носа –

Бити байдики  –

Накивати п’ятами –

Дерти горло –

 

Для усного туру

 

Розкажи про улюблену іграшку. Чим вона тобі подобається?

 

Вінницький обласний інститут

 післядипломної освіти педагогічних працівників

ХІV Міжнародний конкурс

 з української мови  імені Петра Яцика

       

ІІ етап                                                             23 листопада 2013 року

 

3 клас

 

     1. Напишіть   6-8 речень про квіти, які ростуть біля вашого будинку. Доберіть заголовок і запишіть його перед текстом.

12 балів

     

      2. Замініть  словосполучення та вислови одним словом. Складіть і запишіть речення з одним із дібраних слів.

Сильний дощ –

Багато корів –

Багато птахів –

Суха трава –

Намотати на вус –

Як у кота сліз -                                                                                    4 бали

 

3. З’єднайте  частини речень так, щоб утворилися прислів’я. Запишіть їх.


 

Добре слово говориться не язиком…

Наука в ліс не веде…

Вовк старіє…

Золото й срібло не старіють…

Бережи час…

Всякому слову…

але  не мудріє.

батько й мати ціни не мають.

а душею і серцем.

а з лісу виводить.

свій час.

бо його за гроші не купиш.


 

3 бали

      4. До слів   калина, мова, осінь   доберіть 2-3 прикметники, що вжиті в переносному значенні.

3 бали

   

 5. Запишіть в алфавітному порядку будь-які шість слів,  у яких звуків більше, ніж букв.

3 бали

 

Загальна кількість балів – 25

Пошук
Міні - профіль
Оголошення

Сделано на Padlet
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання Осталось...
Погода
Архів записів
Наша кнопкаКласна країна 2-А © 2020
Безкоштовний хостинг uCoz